100%

Content Creator SEA

Singapore, Singapore
Content
Area

ผู้สร้างสรรค์เนื้อหา เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 

 สรุปหน้าที่

ผู้สร้างสรรค์เนื้อหาในชุมชน - เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีหน้าที่ในการสร้างสรรค์เนื้อหาที่น่าสนใจที่ไม่เพียงแค่ให้ความบันเทิงกับผู้เล่นของเรา แต่ยังแนะแนวและช่วยเหลือให้เป็นพลขับรถถังที่ดีขึ้น

ผู้สร้างสรรค์เนื้อหาอาจจะมีหน้าที่อยู่มากมาย แต่จะมีการพบปะกับชุมชนอยู่บ้างเพื่อสร้างความมั่นใจว่าเนื้อหานั้นเหมาะสมและเข้าถึงผู้ชมได้

รายงานไปยัง

ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ - เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์

คุณจะได้ทำอะไรบ้าง?

เขียนบทความ ทำวีดิโอ หรืออัดเสียง ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับท้องถิ่นในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค โดยเน้นไปที่ประเทศไทย ตามด้วยอินโดนีเซียและเวียดนาม

ช่ายพัฒนาแผนการดำเนินงานด้านเนื้อหาด้านเนื้อหาเพื่อให้ผู้เล่นร่วมเดินทางไปพร้อมกับพวกเราในเกม World of Tanks ได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้น

ติดตามกระแสความนิยมที่เกี่ยวกับชุมชนเกมและใช้สิ่งนั้นให้เป็นประโยชน์ต่อการสร้างสรรค์เนื้อหาที่เกี่ยวกับ World of Tanks

สร้างปฏิสัมพันธ์กับชุมชนตามช่องทางต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เรากำลังตามหา?

ผู้ที่สามารถเขียนและพูดภาษาไทยได้ชัดเจน

ผู้ที่สามารถสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจซึ่งจะช่วยเหลือและแนะนำผู้เล่นได้

ผู้ที่มีความรู้เรื่องความนิยมของเกมและอินเตอร์เน็ต

ความเข้าใจระบบการจัดการเนื้อหาและช่องทางการดูแลสื่อสังคมออนไลน์

ทักษะใดที่จะทำให้คุณโดดเด่นมากขึ้น?

ความสามารถในการเขียนและพูดภาษาเวียดนาม อินโดนีเซียหรือมาเลเซียได้ดี

มีประสบการณ์ในการสร้างสรรค์วีดิโอภายใต้ระบบของ Twitch และ/หรือ Youtube

ความรู้เกี่ยวกับ World of Tanks!

มีประสบการณ์ในการผลิตสื่อวีดิโอเกี่ยวกับเกมที่น่าสนใจและดึงดูดผู้ชม

 

Job Overview

The community content creator – SEA is responsible for creating exciting content that will not only entertain our players, but also educate them and help them be better tankers. While content creation will be the bulk of the work, there will be a healthy dose of community engagement involved to ensure content is both relevant and engaging for our audience.

Reports To

Product Manager – SEA & ANZ

What will you do?

Create culturally relevant written, video, and audio content for South East Asian countries in APAC, with a focus on Thailand, followed by Indonesia and Vietnam.

Help develop content roadmaps to make our player journey easier

Identify trends within the gaming community and help leverage them for World of Tanks-related content

Interact with the community in relevant channels

What are we looking for?

Someone with strong written and spoken Thai abilities

The ability to create compelling content which will educate and inform players

A strong knowledge of gaming & internet culture

An understanding of content management systems and social media admin channels

What additional skills will help you stand out?

Strong written and spoken Vietnamese, Indonesian, or Malaysian abilities

Experience with Twitch and/or YouTube video creation experience

Knowledge of World of Tanks!

Experience producing engaging video games-related content

Wargaming: About Us

Wargaming is an award-winning online game developer and publisher headquartered in Nicosia, Cyprus. Delivering legendary games since 1998, Wargaming has grown to become one of the leaders in the free-to-play MMO gaming industry with 4500+ employees and more than 20 offices globally. Over 200 million players enjoy Wargaming’s titles across all major gaming platforms, including the massively popular World of Tanks and World of Warships.

Working in our company means always having interesting challenges and gaining valuable experience while working with top-class experts.

Take your place among our passionate and experienced team and bring out the best in yourself at Wargaming!

Please see Wargaming Candidate Privacy Policy for details on how Wargaming uses your personal data..